Basen

Opgaver ved basen er:


Guide festivalsgæster der spørger om vej - hvis de skal til check ind skal de tilbage til ringsted vej og dreje til højre alle steder de kan komme til det - så ender de på maglegårdsvej og Check-in


Der skal ryddes op i skurvogn, laves kaffe, sættes batterier til opladning, hente vand i dunken, Hjælpe til når der gøres klar til spisning og afrydning bagefter

Guide festival guests who ask for directions - if they need to check in, they have to go back to ringsted road and turn right everywhere they can get to it - then they end up on maglegårdsvej and Check-in


You have to clean up, make coffee, put batteries in for charging, get water from the tap, help when getting ready for eating and cleaning up afterwards