Drop-Off indkørsel

Biler til Drop-Off skal I den bane mellem de orange sne-hegn


De skal køre helt frem og der må ikke stoppes undervej og ikke læsse folk eller bagage af

Cars for the Drop-Off must be in the lane between the orange snow fences.


They must drive forward and must not stop and must not unload people or luggage