Bommen

Kun biler med kørselstilladelse, Frivillige der skal på vagt, biler med dyr til dyrenes beskyttelse, beredskab må komme igennem bommen.  Hvis I bliver i tvivl (folk har mange gode forklaringer) - så spørg mig

Only cars with a driving permit, volunteers who have to be on duty, cars with animals for the protection of the animals, emergency services may pass through the barrier. If you have doubts (people have many good explanations) - ask me