Indkørsel til rideklub


Vagter ved indkørsel til rideklubben skal sikre sig at der ikke kommer festivalsgæster ind.


Hegnet skal åbnes for hestejerne så de kan komme ind og parkere.

Guards at the entrance to the riding club must ensure that no festival guests enter.


The fence must be opened for the horse owners so they can enter and park.