Opgaver ved rundkørslen

Spørg bilister hvor de skal hen. 

Kun bil er med parkeringsbillet, kørselstilladelse, med dyr til dyreinternatet eller frivillige må køre op mod bommen. 


Hvis bilisten ikke har billet skal de køre væk fra området og købe billet inden de kommer tilbage. 


Autocampere, campingvogne m.v. skal ikke køre op mod bommen - der er ikke plads til at vende så vi skal kun have biler den vej der har et ærinde 

Ask drivers where they are going.


Only cars with a parking ticket, driving permit, with animals for the animal shelter or volunteers may drive up to the barrier.


If the driver does not have a ticket, they must drive away from the area and buy a ticket before coming back.


Motorhomes, caravans, etc. must not drive up to the barrier - there is no room to turn around, so we must only have cars on the road that has a

purpose