Parkering

Alle skal skannes - enten billet eller frivilligarmbånd før parkering.


Det er kun Frivillige der skal holde der hele ugen der skal ind på pladsen.  Frivillige der skal på vagt skal gennem bommen og længere frem


Hvis der er en parkeringsbillet - skannes den og der sættes et P-klistermærke i højre side af forruden - det SKAL sættes fast


Vi sælger ikke billetter - de skal være købt inden


Store biler skal parkeres tæt på indgangen og autocampere, og lignende må ikke komme ind på Parkeringspladsen


Biler med CN og CS må gerne holde hos os


Der må ikke tages ophold på P-pladsen folk skal gå videre. Rygning og åben ild er forbudt og der må ikke overnattes i bilerne

veryone must be scanned - either ticket or volunteer wristband before parking.


Only volunteers who will be there for the whole week will enter the site. Volunteers who have to be on duty must go through the barrier and further forward


If there is a parking ticket - scan it and put a P-sticker on the right side of the windscreen - it MUST be fixed


We do not sell tickets - they must be purchased in advance


Large cars must be parked close to the entrance and motorhomes and the like must not enter the carpark


Cars with CN and CS may stay with us


No stay may be taken at the P-place - people must move on. Smoking and open flames are prohibited and overnight stays in the cars are not allowed